CENNIK GEMETRII
   
USŁUGA
CENA
Sprawdzenie ustawienia osi przedniej 50,00 zł
Sprawdzenie ustawienia obu osi 80,00 zł
Pomiary dodatkowe (symertia pojazdu i osi)* GRATIS
Pomiar i regulacja zbieżności osi przedniej 80,00 zł
Pomiar i regulacja geometrii osi przedniej 120,00 zł
Pomiar i regulacja geometrii obu osi 150,00 zł
   
W pozostałych przypadkach ceny uzgadniane są indywidualnie z klientem przed wykonaniem usługi  
   
UWAGA  
W przypadku wyjątkowych utrudnień z dostępem i uruchomieniem elementów regulacyjnych (zapieczenie, rdza), doliczana jest opłata za prace mechaniczne związane z ew. rozbiórką lub uruchomieniem w/w elementów zgodnie ze stawką ogólną (1 roboczogodzina = 60zł).  
   
* Pomiary dodatkowe wykonywane są po uprzednim sprawdzeniu ustawienia obu osi.